{" . "}

...lange ervaring Full stack, van Business analyse over technische analyse, project management en development, recente focus op Business Analyse en Technische analyse;

…sinds 1989 gewerkt als IT’er inverschillende rollen, programmeur, analist, Business Analist, als loontrekkende en sinds 2008 als fulltime Freelancer, ook ervaring als zaakvoerder en eigenaar van een grafisch bedrijf en als office manager in een import export bedrijf, dus de Business site is geen onbekende voor mij;

< what makes me tick>

{/}

_early years

...ik kocht mijn eerste computer toen ik 15 was. Leerde Pascal op mijn 16 de. Stichtte de Wase Commodore Club en gaf iedere zaterdag demo’s voor een lokale Commodore dealer. Combineerde avondschool informatica met mijn secundaire opleiding, Wetenschappen A. Maar ik was nooit een vakidioot. Geschiedenis, wetenschappen, literatuur, de Chiro, kunst en verbale expressie waren altijd een belangrijk deel van mijn jonge leven. En toen ... ging ik toegepaste informatica studeren;

{!}

_mindset

...ik ben nogal extravert maar kan niettemin ook heel goed individueel werken. Wat me in staat stelt zowel individueel als in team te functioneren. Maar met de jaren voel ik mij gelukkiger als ik in team kan werken. Maar ik blijf een rationeel mens. Analyseren en hertekenen is geëvolueerd naar een reflex. Een beroepsafwijking. Een Meyer Bridge test heeft mij gelabeld als ENTJ. In combinatie met een zeker verbaal talent en ervaring kan ik teams inspireren en aansturen;

{#}

_experience

...mijn ervaring omvat niet enkel heel wat jaren maar ook een grote variëteit in Business en IT rollen. Wat me in staat stelt, snel een compleet beeld te verkrijgen, oplossingen te zien en de voor -en nadelen in te schatten. Ik ben een IT’er met real life ervaring in het de bedrijfswereld;

{%}

_focus

...huidige focus ligt op business en functionele analyse met als bedoeling het geheel van mijn ervaring toe te kunnen passen, en strikt development te overstijgen;